News Item: Proiectul necompetitiv sistemic al Ministerului Educației / Profesionalizarea carierei didactice – PROF
(Category: Misc)
Posted by PetruPoni
Wednesday 17 January 2007 - 10:05:33

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat, proiectul necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF, în conformitate cu precizările din Contractul de finanțare nr. 32811/31.03.2021.

Obiectivul general – Asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare și în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.


noua adresa la care poate fi accesat site-ul proiectului PROF
www.eprof.ro

Link-ul proiectuluiPROF – Ministerul Educației: https://www.edu.ro/PROF

Link-ul proiectului PROF – Partener CCD Ilfov – https://ccdilfov.ro/profesionalizarea-carierei-didactice-prof/


This news item is from Liceul Tehnologic Petru Poni Bucuresti
( http://www.liceulpetruponi.ro/news.php?extend.36 )